Bierzmowanie

Parafia św. Michała Archanioła w Kamieniu

     Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285 mówi: sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu . Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.
     W naszej parafii sakrament bierzmowania jest sprawowany cyklicznie co dwa lata i obejmuje uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. Przewidywany termin następnego bierzmowania: wiosna 2021 roku.

Przewiń do góry