Sakrament Namaszczenia Chorych

Parafia św. Michała Archanioła w Kamieniu

     Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1499 mówi: „przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.
     Raz w roku w lutym w okolicach wspomnienia Matki Bożej z Lourdes w naszej parafii organizowana jest Msza św., dla chorych w czasie, której sprawowany jest sakrament namaszczenia chorych dla wszystkich potrzebujących.
Osoby chorujące i pragnące przyjąć ten sakrament odwiedzamy w domu po uprzednim uzgodnieniu z duszpasterzem – telefonicznym lub osobistym.

Przewiń do góry