Sakrament Małżeństwa

Parafia św. Michała Archanioła w Kamieniu

     Narzeczeni wybierają kościół i ustalają datę i godzinę ślubu.
     Narzeczeni zgłaszają się w parafii w której zamierzają wziąć ślub osobiście (najpóźniej) dwa miesiące przed zawarciem małżeństwa celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. W tym celu zabierają ze sobą następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu, z parafii w której byli chrzczeni) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania;
2. Dowody osobiste;
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich;
4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej (jeśli posiadają);
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach;
6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka;
7. Po spisaniu protokołu ksiądz wystawia prośbę o wygłoszenie zapowiedzi ;
8. W ostatnim tygodniu przed ślubem należy w kancelarii parafialnej dopełnić wszystkich formalności i podpisać dokumenty w księgach parafialnych – narzeczeni i świadkowie.
     Nauki przedmałżeńskie odbywają się w naszej parafii co roku. Rozpoczynamy na początku Wielkiego Postu. Spotkania odbywają się na plebanii w sobotę wieczorem po Mszy św. Zapisy są w czasie pierwszego spotkania.
Honorowane są nauki odbyte w innych parafiach czy duszpasterstwach specjalistycznych.
Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować do duszpasterzy parafialnych, a nie szukać odpowiedzi na forach internetowych.

Przewiń do góry