Z kroniki parafialnej

Parafia św. Michała Archanioła w Kamieniu

Z Kroniki Parafialnej ręką ks. Kanonika Jana Nietrzpieli pisana.

     Katolicka parafia obrządku wschodniego w Kamieniu powstała w połowie XVIII-go wieku. W 1751 – Andrzej Olędzki – Polak katolik obrządku łacińskiego, właściciel Kamienia, i starosta krasnostawski – Rostowiecki – po porozumieniu się z ks. Bpem chełmskim Felicjanem Wołodkiewiczem – postanowili utworzyć parafię katolicką dla swoich poddanych zamieszkałych w kamieniu, Ignatowie i Udalcu. W tym celu dla utrzymania księdza i służby kościelnej, wydzielił Andrzej Olędzki ze swego majątku 100 mórg ziemi.

     Oryginalny dokument erekcyjny Andrzeja Olędzkiego zaginął. Według jednego źródła, w czasie powstania kościuszkowskiego, według innego, w okresie wojen napoleońskich.

     Pierwszy drewniany kościół, pod wezwaniem św. Jerzego, stał blisko dworu, to znaczy po drugiej stronie obecnego kościoła nabytego od Ewangelików. Najprawdopodobniej fundatorem kościoła był wspomniany wyżej Andrzej Olędzki.

     W połowie XIX-go wieku Andrzej Potocki, późniejszy właściciel Kamienia – też Polak i katolik – obrządku łacińskiego – przeniósł wieś Kamień – leżącą blisko dworu na miejsce, które dzisiaj zajmuje.

     Dla wygody parafian w pośrodku wsi, rozpoczął budowę nowego kościoła murowanego, pod wezwaniem św. Michała Archanioła w stylu katolickich kościołów. Jednak Andrzej Piotrowski budowy tej świątyni nie dokończył, gdyż za branie udziału w powstaniu listopadowym w 1831 r., prześladowany przez rząd carski musiał wyjechać za granicę.

     Budowy rozpoczętego kościoła dokończył przy pomocy parafian, następny właściciel Kamienia – Antoni Mańkowski. Poświęcenie kościoła miało miejsce w 1833 lub 1832 roku. Kościół dawny istniał aż do roku 1944-go.

     W roku 1875-tym po skasowaniu unii, kościół w kamieniu zamieniono na cerkiew prawosławną. Po 40 latach w dniu 8 grudnia 1919 z upoważnienia ks. Bpa lubelskiego – ks. Ludwik Bernat, dziekan chełmski, dokonał poświęcenia tego kościoła.

Dekretem z dnia 15 czerwca 1920 r. ks. Bp Leon Fulman ponownie erygował parafię w Kamieniu.

Przewiń do góry